تاريخ : دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ | ۱:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : خودم

من آخرش با یخچال ازدواج می کنم!!!

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی!

داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی نمی دونی چته میری در یخچالو وا میکنی!

                    آخه موجود اینقدر سنگ صبور؟!

اینقدر محرم؟!

اینقدر باحوصله؟!  • پوسته های وطن
  • مواظب