چن تا جمله خوب...

دل هایم برایت تنگ شده اند...

آخه تو که نمی دونی...

برای فراموش کردنت دو دل شده ام...

نداشتن تو یعنی این که:

دیگری تو را دارد!!!

نمی دانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل این ک دیگری تو را دارد...

بعضی وقتا اونقدر دلتنگ کسی میشی که اگه بفهمه،

خودش از نبودنش خجالت میکشه!!!

اونی ک زود میرنجه

زود میره، زودم بر می گرده...

اما اونی ک دیر میرنجه

دیر میره، اما دیگه برنمی گرده...

هستند...

کسانی ک روی شانه هایتان گریه می کنند...

و وقتی شما گریه می کنید، دیگر وجود ندارند...

به یه جایی از زندگی ک رسیدی

می فهمی رنج رو نباید امتداد داد...

باید مثل یه چاقو ک چیزا رو میبره و از بینشون رد میشه

از بعضی آدما بگذری و برای همیشه تمومشون کنی...

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست؛

گاه نگاه است

و گاه سکوت ابدی...

اگر بتوانی دیگری را همان طور ک هست بپذیری و عاشقش باشی،

عشق تو واقعی ست...

تو زمونه ای ک همه دوس دارن خاص باشن تو سعی کن عادی باش!!!

اینجوری خاص ترین آدمی...

عشق یعنی ساختن پل، نه دیوار...

خدایا آخرش من نفهمیدم اینجایی ک هستم تقدیر منه یا تقصیر من!!!

همیشه تو قلبمی...

اگه احساس کردی جات بده بگو بذارمت رو چشم...

از خدا میخواهم آن چه شایسته توست به تو هدیه دهد

نه آن چه آرزو داری!!!

زیرا گاهی آرزو های تو کوچک است

و شایستگی تو بسیار...

شاد بودنت را در کف دستانم مینویسم تا وقت دعا اولین خواسته ام از خدا باشد...

/ 0 نظر / 13 بازدید