/ 10 نظر / 15 بازدید
ببببببببب

باباBFچیه بی خیال BF..... نمی دونم این دخترا باچه انگیزه ای میرن BFپیدامی کنن؟؟؟؟!!!!!!!!!!

پری

بخدا من نیستم فاطی بگرد اونو پیدا کن!خیلی جالبه آخه اون جمله ای رو که درباره ی bfگفته کپی همون جمله ای که تو کلاس بهت گفتم.سعی کن پیداش کنی.اگه کمک خواستی منم هستم ولی توروخدا زودتر پیداش کن

پری

سوتی نده دیگه فاطی جون.

ببببببب

کارآگاهان گرامی زودباشین پیدام کنین مگه نه....

ببببببب

ای خدااگه اون روزنیومده بودم خونتون الان دنبالم بودین؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! پرپررفتم خونشون دیدم داره ج نظراتومیده منم آدرس ایمیل براش گذاشتم تااین که خانوم راهنمایی شه بازم بااین حال... بعدوقتی ادرسونشونش دادم 3کپ کرد...

پری

چیییییییییییییییی میگی؟نامردا دفعه ی بعد هرموقع جمع شدین منم بخبرین یا با ما حال نمیکنین؟

سپیده

دعوت نامه که فرستاد... فرداشب خونه ی ماسعی کن بیای... اگه بیای حال میده،مامی هم قراره بره خونه خاله عشق وحال می کنی. راستی مامی گفت براشام بیاین دیگه،میاین فرداتدارک ببینم؟[ماچ]

سپیده

چرابراش جواب نذاشتین؟؟؟؟ می خوام بعداینکه ازخونه مابرگشتی خاطره ی اون شبوتویکی ازپستات بذاری البته اگه افتخاربدی!!!!

سپیده

آفرین... راستی چه خبرازدختربابام؟؟؟

سپیده

ینی چی هیچی؟؟؟ دیگه داره باورم میشه که خودشه....