تست شخصیت شناسی

×نام های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قرار دهید:

گاو                    ببر                      گوسفند              اسب                خوک

×یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید:

سگ                 گربه                    موش صحرایی      قهوه                  دریا

×به کسانی فکر کنید(کسانی که شما را بشناسند و برای شما مهم باشند)و آن ها را به رنگ های زیر ربط دهید(افراد تکراری نباشند.برای هر رنگ،نام یک فرد).

زرد                   نارنجی                  قرمز                  سفید                سبز     

 ×××××××××

تعابیر وتفاسیر جواب هایتان

×  گاو یعنی کار

    ببر یعنی غرور و فخر

    گوسفند یعنی عشق

    اسب یعنی خانواده

    خوک یعنی پول

×  توصیف شما از:

    سگ:شخصیت شما

    گربه:شخصیت شریک زندگیتان

    موش صحرایی:شخصیت دشمن شما

     قهوه:تعبیر شما از رابطه زناشویی

     دریا:زندگی خود شما

×  زرد:کسی که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد.

    نارنجی:کسی که به نظر شما دوست واقعیتان است.

    قرمز:کسی که شما به او عشق می ورزید.

    سفید:جفت روح شما

    سبز:کسی که تا آخر عمرتان او را به خاطر خواهید داشت.

 

       

/ 1 نظر / 13 بازدید
parisa

باشه لینک شدی[تایید]