نقطه سر خط...

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط...

اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط...

یادت بیار که معلم کلاس اولت گفته:

نقطه سرخط...

/ 5 نظر / 12 بازدید
فاطمه ف

عالیه عزیزم.

سپیده

هروقت نقطه سرخط می شنوم یاددوران اول ابتدایی که خانم یادش رفته بودبگه نقطه سرخط می افتم که یکی بچه هااملاشوبه قدی کوچولونوشته بودکه اصلادیده نمی شد،تااینکه بتونه تو یه خط جاش بده ووقتی خانم نقطه سرخط میگه.... ولی خیلی بهش خندیدیم... یاداون روزابخیر....[گل]

سپیده

باورم نمیشه.. ولی به قول.......بخوایم نخوایم بزرگ شدیم!!! دل برادوران ابتدایی تنگ شده...

پری

دل منم لک زده واسه اول ابتدایی روزی که واسه اولین بار رفتم مدرسه!! بچه ها اتفاقا شب خیلی تو فاز همین بزرگ شدنمون بودم! 15 سال تموم از زندگیمون گذشته!باورم نمیشه دو سال دیگه باید بریم دانشگاه! بچه ها شما هردوتاتون رفیقای باحال من هستین.قول بدین اگه بعد درس و دانشگاه هم از هم جدا شدیم همدیگه رو فراموش نکنیم!

سپیده

دارین جلوهمه قول میدینا،اگه زیرش بزنین... به قول شبی یه قول دخترونه بدین...