ازدواج!!!

من آخرش با یخچال ازدواج می کنم!!!

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی!

داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی نمی دونی چته میری در یخچالو وا میکنی!

                    آخه موجود اینقدر سنگ صبور؟!

اینقدر محرم؟!

اینقدر باحوصله؟!

/ 5 نظر / 13 بازدید
الهه

سلام عزیزه دلم خیلی قشنگ بودخوشم اومد[لبخند]

سپیده

مگه قرارنیست......؟؟؟؟!!!!!!!!!

سپیده

اگه یه وقت تنهات گذاشت چی؟؟؟

سپیده

بااین حرفایی که میگی اون الان تنهات گذاشته خیالت راحت.... اگه گذاشت چی؟؟؟؟