دکوراسیون اتاق خواب(دخترونه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پری

اتاق دومی رو فقط به خاطر من گذلاشتی دیگه ؟مگه نه؟

سپیده

خوب کسی که معماره پولشم ازپاروبالا می زنه ... پس مایه هم ازخودت. یعنی اینقدمی خوای خسیسی درآری که برامون یه اتاق درس نکنی؟؟؟؟

سپیده

من که نگفتم وضع دکتراخرابه!!!! فقط گفتم که پول معماراازپاروبالامی زنه.... [نیشخند]

پری

ای وای سلام بچه ها!!!!دیدم بحثتون سر شغل منه گفتم منم شرکت کنم.سپید تو ناراحت نشو فاطمه هم خونمونو هم دکوراسیون داخلی رو هم حیاط و خلاصه همه چیو خودش بدون مایه میسازه! مگه چن تا رفیق مثل منو تو داره!!!!! درعوض وقتی مریض شد بدون مایه معاینه اش کن براش دارو بتجویز بعد منم از داروخانه ام دارو رو بدون مایه میدم. فاطی معامله ی خوبیه نه؟

سپیده

بیبین فقط دوروزنبودم زدی زیرش؟؟؟!! اگه من سپیدم که این اتاق سهل خونه بدون مایه برام.... خوب ی معامله ی دیگه: معاینه ی کل خاندانت بامن خونم ازتو؟؟؟ پری جون توهم ی خرده نرخوببربالا خانم مهندس ضررزیادی نکنه...[نیشخند]

سپیده

اگه میشد که این قدمعاینتون نمی کردیم... خوب ازفامیلامونم دکی تشریف دارن توکه میدونی... ایشالله قراره چن دیگه هم به جمشون اضافه شن... [ماچ]

پری

خیل خوب باشه داروی کل اجدادو نسل آیندت هم با من!! حله دیگه؟

سپیده

چی شد؟؟؟؟ زودباش بگوببینم درس می کنی یااینکه یکی دیگه روپیداکنیم؟؟؟؟[نیشخند]

پری

آره فاطی فدات شم.زود تکلیفو روشن کن.اگه درست نمیکنی به یکی دیگه بگیم. ولی به نظرت واسه شخصیت ما بد نیست باوجود اینکه دوستمون معماره بریم به یکی دیگه بگیم خونمونو درست کنه؟

سپیده

اوه ه ه... حالا مگه می خوای چی کارکنی؟؟؟